Auto zastępcze

Jeżeli Państwa samochód został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego lub kolizji z winy innego kierowcy a wykorzystujecie go do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w innej firmie lub po prostu jest wam niezbędnie potrzebny do wykonywania codziennych obowiązków macie Państwo prawo wynająć samochód na czas naprawy obciążając kosztem wynajmu Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy. Firmy ubezpieczeniowe zwykle o takich uprawnieniach nie informują poszkodowanych. Warunkiem zwrotu kosztów jest wynajęcie pojazdu tej samej lub niższej klasy oraz udokumentowanie, że pojazd jest niezbędny do wykonywania obowiązków życia codziennego a jego brak może narazić Państwa na konsekwencje finansowe lub zdrowotne. W związku z powyższym w oświadczeniu można wskazać, że samochód jest niezbędny np. na dojazdy do pracy czy do odwożenia dzieci do szkoły. W ten sposób pozbawimy ubezpieczyciela argumentów, że auta używamy okazyjnie.


Zgodnie z obowiązującym prawem Ubezpieczyciel nie ma prawa określić maksymalnej stawki za jaką można wynająć pojazd zastępczy, nie może polecić ani nakazać Państwu korzystania z usług konkretnej wypożyczalni samochodów. Nie może też narzucać żadnych limitów, np. kilometrów, które możemy przejechać wynajętym autem.

Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. A przecież pokrycie kosztów naprawy Państwa samochodu i wynajmu pojazdu zastępczego, to jedynie podstawowe roszczenia jakie można zgłosić.

Zawierając umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, składamy na barki ubezpieczyciela odpowiedzialność za pełne naprawienie szkody wyrządzonej ubezpieczonym pojazdem. W myśl art. 361 § 2 kodeksu cywilnego szkoda obejmuje rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strata rzeczywista może polegać na tym, że poszkodowany nie mógł używać własnego samochodu, gdyż ten był uszkodzony. Utracone korzyści to np. zarobki, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mógł jeździć samochodem. To oznacza, że ubezpieczyciel ma obowiązek zaspokoić roszczenia poszkodowanego w taki sposób, by przywrócić jego stan majątkowy sprzed zaistnienia szkody, ale też nie narazić go na dodatkowe straty finansowe czy moralne, których przyczyną mógłby być brak możliwości używania sprawnego auta.

Naprawa Państwa samochodu może przedłużać się do kilku tygodni. Jednakże wyznacznikiem okresu najmu nie jest, jak to chętnie interpretują firmy ubezpieczeniowe, tzw. technologiczny czas naprawy, ale rzeczywisty czas unieruchomienia pojazdu, bowiem straty spowodowane brakiem samochodu odczuwacie Państwo już od chwili kolizji, a w szczególności kiedy samochodu jesteście fizycznie pozbawieni, gdy przebywa w serwisie.


W przypadku szkody całkowitej, gdy naprawa nie wchodzi w grę, ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego za czas od wypadku do wypłaty odszkodowania.

Dlatego tym bardziej, pokrycie tak podstawowego kosztu jak wynajem pojazdu zastępczego jest obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej a Państwo macie pełne prawo do skorzystania z tej możliwości!

Serwis internetowy używa plików cookie. Więcej informacji znajdziesz na Polityka Cookie. Możesz je wyłączyć używając ustawień w przeglądarce.